Yoko Onsen Quang Hanh Resort – Quảng Ninh

  • Khách hàng: Yoko Onsen Quang Hanh Resort
  • Địa chỉ: Cẩm Phả - Quảng Ninh
  • Hạng mục: Keo ốp lát, Keo chà mạch, Chống thấm & Vữa kỹ thuật
  • Năm thiết kế: 2018

Dự án Yoko Onsen Quang Hanh Resort được xây dựng và phát triển bởi tập đoàn Sun Group trong khu đất gần 900 ha trên địa bàn phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Khu nghỉ dưỡng có tính chất là một khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí.